พระคุณที่สาม

ประเภทของศิษย์

ศิษย์กตัญญู คือรู้คุณตอบแทนพระคุณท่าน

ศิษย์อกตัญญู คือศิษย์เนรคุณ คิดล้างผลาญครู

 

หน้าที่ศิษย์ที่ดี

หน้าที่ของชาวประมง คือหาปลา

หน้าที่ของพ่อค้า คือการหากำไรจากการค้าขาย

หน้าที่ของศิลปิน คือสร้างศิลปะ

หน้าที่ของพระ คือสอนมนุษย์

หน้าที่ของชาวพุทธ คือทำคุณความดี

หน้าที่ของศิษย์ คือกตัญญูกตเวที ต่อครู-อาจารย์

 

 

หน้าที่ของศิษย์

•  ลุกขึ้นยืนต้อนรับ เป็นการแสดงความเคารพ ต้องมีความเคารพ

•  เข้าไปยืนรับใช้ เมื่อท่านมีกิจธุระ คบการศึกษา

•  เชื่อฟังคำสั่งสอนและปฏิบัติตาม กล้ารับผิดชอบ

•  อุปัฏฐากรับใช้ไกล้ชิด คิดช่วยเหลือครู

•  ตั้งใจเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ กตัญญูต่อสถาบัน

 

หลังคารั่วยิ่งปกปิดยิ่งดี แต่ความชั่วในตัวนักเรียนยิ่งปิดยิ่งไม่มีดี

 

บทสัมภาษณ์สำหรับครู

สวัสดีครับ อาจารย์ ชื่ออะไรเหรอครับ ...........................

อาจารย์เหนื่อยไหมครับที่ต้องแบกรับภาระสั่งสอนลูกศิษย์พวกนี้นะครับ.........

ฝนตกฟ้าร้องก็ต้องมาโรงเรียน เพราะมีใครเหรอครับครูต้องดูแลเอาใจใส่

อาจารย์หวังอะไรจากลูกศิษย์บ้างในการอบรมครั้งนะครับ ...........................

ทำไมครับ นักเรียนดื้อขนาดนี้แล้วอ.ยังรักและเอาใจใส่พวกเขา..........

อาจารย์เคยเสียใจเพราะศิษย์ที่นิสัยไม่ไหมครับ ..................................

เรื่องอะไรบ้างครับ ที่ทำให้อาจารย์เสียใจ ............................................

อาจารย์ทำไมทนสอนพวกเราครับ .....................................................

ทำอาจารย์ไม่เบื่อเด็กพวกนี้เหรอครับ หน้าไหว้ หลับหลัง.นินทา ........................

สิ่งอะไรครับที่อาจารย์อยากให้ลุกศิษย์ปรับปรุงตัว ...........................

วันข้างหน้าหากเขาประสบความสำเร็จอาจารย์จะดีใจกับเขาไหมครับ ..........................แล้วหากเขาล้มเหลวละจะทำอย่างไรครับ ........................

อาจารย์เคยตีเด็กหรือทำโทษเด็กหรือเปล่าครับ ............ตีเพราะอะไรครับ ..........

เด็กที่เขาโดนอาจารย์ทำโทษเขารู้สึกอย่างไรกับอาจารย์ครับ ...........................

อาจารย์รู้สึกอย่างไรกับลูกศิษย์ที่เจออาจารย์ไม่ทัก หรือสวัสดีอาจารย์ ...........................

อาจารย์จะให้อภัยกับลูกศิษย์หรือเปล่าครับในสิ่งที่เขาได้กระทำไป .................

 

 

 

บทสัมภาษณ์สำหรับนักเรียน

จะมีลูกศิษย์คนไหนบ้างครับ ที่จะกล้าแสดงออก ขอโทษคุณครู ...........................

จะมีลูกศิษย์คนไหนบ้างครับ ที่จะกล้าแสดงออก ขอขมาคุณครูโทษคุณครู .................

จะมีลูกศิษย์กลุ่มไหนครับ ที่จะยอมรับผิดที่เคยทำกับคุณครูไว้แต่ก่อน

จะมีลูกศิษย์คนไหนครับที่ อยากบอกรู้สึก

เวลานี้เป็นเวลาเดียวนะครับที่จะจัดกิจกรรมอย่างนี้ ไม่มีอีกแล้วนะครับ อย่ารอที่จะขอโทษคนที่ให้ความรู้ให้ปัญญา พระอ. ขอชื่นชมคนที่ทำความดี และขอตำหนิคนที่ไม่กล้ายอมรับในสิ่งตนได้กระทำไป

จะมีลูกศิษย์คนไหนไหมครับ ที่จะเช็ดหน้าให้คุณครู เคยเห็นน้ำตาแห่งความรัก ความผูกพันไหมครับ ดูให้ชัดๆๆ

บทขอขมา อาจารย์ และศิษย์

 

อาจาริเย ปะมาเทนะ / ทะวารัตตะเยนะ กะตัง/ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต. ( สามจบ)

ถ้าความประมาทพลาดพลั้งอันใด ที่ข้าพเจ้าได้ศิษย์ได้กระทำแล้ว ทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ในคุณครู ขอได้โปรดอโหสิกรรม/ ในความประมาทพลาดพลั้งทั้งหลายเหล่านั้น แก่ศิษย์ด้วยเถิด สาธุ